Tapu Nedir?

Tapu: Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını(pafta, ada ve parsel olarak), mahallesini ve sahibini gösterir belgedir. Eski Türkçedeki kapuk (sağlam) sözcüğünden gelmiştir.

Diğer Rehber Konuları

TAPU İŞLEMLERİ

1
Tapu Nedir?

Tapu: Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını(pafta, ada ve parsel olarak), mahallesini ve sahibini gösterir belgedir. Eski Türkçedeki kapuk (sağlam) sözcüğünden gel... Tümünü Oku »

Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler

1
Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler

Tapuda satış için gerekli evraklar Herhangi bir gayrimenkul alım satım işleminde tapu müdürlüğü tarafından talep edilen belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Tapuda satış için gerekli evraklar alıcı ve satıcı a... Tümünü Oku »

Yabancılar İçin Rehber

1
Yabancılar İçin Rehber

1.Hukuki temel : 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun Mayıs ayında yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı ... Tümünü Oku »

Gayrimenkul Değerleme

1
Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme Nedir? Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerleme günündeki olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanar... Tümünü Oku »

Neden Antalya?

1
Neden Antalya?

Son yıllarda Türkiye inanılmaz bir hızla gelişme kaydediyor, ekonomisi hızla ilerlerken Çin'den sonra Dünya'nın en hızlı gelişen ülkesi oldu. Global yatırımcılar gelişen ülkelere yöneliyor ve bu durum Tü... Tümünü Oku »