Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler

Tapuda satış için gerekli evraklar

Herhangi bir gayrimenkul alım satım işleminde tapu müdürlüğü tarafından talep edilen belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Tapuda satış için gerekli evraklar alıcı ve satıcı açısından değiştiği gibi gerçek ve tüzel kişilerin tapu işlemleri için de değişkenlik gösteriyor.

 

Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

 

Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- T.C. Kimlik Numarası

 

 Tüzel kişilerde tapuda satış için gerekli evraklar..

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

- Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

 

Tapuda satış işleminin mali yönü..

1. Taşınmaz malların satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden satıcı ve alıcı için ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı tahsil ediliyor. 

(Harca esas bedel;  ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olamaz. Eğer satış bedeli, belediyece hesaplanan emlak beyan değerinden az ise; satış değeri ve harca esas değer ayrı ayrı bildirilir, harçlar beyan değeri üzerinden hesaplanır, satış değeri tapu üzerine ayrıca yazdırılır)

2. Döner Sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre döner sermaye ücreti alınıyor.

3. Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestiriliyor.

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi gerekli evraklar eksiksiz yerine getirildiği takdirde ayrıca taşınmaz üzerinde ya da evraklarda hata olmadığı sürece tapu satış işlemi gerçekleşmiş oluyor.

 

 

 

Diğer Rehber Konuları

TAPU İŞLEMLERİ

1
Tapu Nedir?

Tapu: Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını(pafta, ada ve parsel olarak), mahallesini ve sahibini gösterir belgedir. Eski Türkçedeki kapuk (sağlam) sözcüğünden gel... Tümünü Oku »

Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler

1
Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler

Tapuda satış için gerekli evraklar Herhangi bir gayrimenkul alım satım işleminde tapu müdürlüğü tarafından talep edilen belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Tapuda satış için gerekli evraklar alıcı ve satıcı a... Tümünü Oku »

Yabancılar İçin Rehber

1
Yabancılar İçin Rehber

1.Hukuki temel : 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun Mayıs ayında yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı ... Tümünü Oku »

Gayrimenkul Değerleme

1
Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme Nedir? Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerleme günündeki olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanar... Tümünü Oku »

Neden Antalya?

1
Neden Antalya?

Son yıllarda Türkiye inanılmaz bir hızla gelişme kaydediyor, ekonomisi hızla ilerlerken Çin'den sonra Dünya'nın en hızlı gelişen ülkesi oldu. Global yatırımcılar gelişen ülkelere yöneliyor ve bu durum Tü... Tümünü Oku »