Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme Nedir?

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerleme günündeki olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı

Gayrimenkul değerleme uzmanı, gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almış olan kişilerdir.

Değerleme ne amaçlarla yapılabilir? Nerelerde kullanılır?

·         Mülkiyet değişimlerinde alış-satış fiyatını belirlemek için

·         Kiralamalarda değer tespiti ihtiyacında

·         Krediye yönelik işlemlerde gayrimenkullerin teminat olarak alınacağı durumlarda

·         Şirket aktiflerindeki gayrimenkullerin değerinin belirlenmesinde

·         Gayrimenkul Değerleme Uzmanları 3 farklı yöntemden yararlanarak ekspertiz raporlarını hazırlarlar.

Emsal Karşılaştırma Yöntemi: Bu karşılaştırmalı yaklaşım benzer veya ikame mülklerin satışını ve ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar. Genel olarak değerlemesi yapılan bir mülk, açık piyasada gerçekleştirilen benzer mülklerin satışlarıyla karşılaştırılır. İstenen fiyatlar ve verilen teklifler de dikkate alınabilir.

Gelir İndirgeme Yöntemi: Bu karşılaştırmalı yaklaşım değerlemesi yapılan mülke ait gelir ve harcama verilerini dikkate alır ve indirgeme yöntemi ile değer tahmini yapar. İndirgeme, gelir tutarını değer tahminine çeviren gelir (genellikle net gelir rakamı) ve tanımlanan değer tipi ile ilişkilidir. Bu işlem, Hasıla veya İskonto Oranı ya da her ikisini de dikkate alır. Genel olarak ikame prensibi, belli bir risk seviyesinde en yüksek yatırım getirisini sağlayan gelir akışının bizi en olası değer rakamına götüreceğini söyler.

Maliyet yaklaşımı: Bu mukayeseli yaklaşım belirli bir mülkün satın alınması yerine kişinin ya o mülkün tıpatıp aynısını veya aynı yararı sağlayacak başka bir mülkü inşa edebileceği olasılığını dikkate alır. Gayrimenkul bağlamında, insanların zaman darlığı, çeşitli olumsuzluklar ve riskler olmadıkça, eşdeğer arazi ve alternatif bina inşa etmek yerine benzer bir mülk için daha fazla ödeme yapmaları normalde savunulur bir durum değildir. Uygulamada yaklaşım, yapılacak değer tahmininde yenisinin maliyeti değerlemesi yapılan gayrimenkul için ödenebilecek olası fiyatı aşırı ölçüde aştığı durumlarda eski ve daha az fonksiyonel mülkler için amortismanı da içerir.

Gayrimenkul Raporunda Bulunan Belgeler;

·         Mevcut veri ve bilgiler (Takyidat, Tapu Bilgileri, İmar Durumu)

·         Taşınmazın özellikleri (Krokisi, Altyapı özellikleri)

·         Çevre Özellikleri (Çevre ile ilgili genel bilgiler, Değeri etkileyen faktörler)

·         Değerleme (Emsal yöntemi, yerine koyma yöntemi, gelir yöntemi)

·         Mevcut Pazar (Bölgedeki gayrimenkul piyasası son durum, Pazarlanmasını etkileyecek faktörler)

·         Sonuçlar ve Yorum

·         Ekler (Fotoğraflar, İmar planı, Tapu)

 

Diğer Rehber Konuları

TAPU İŞLEMLERİ

1
Tapu Nedir?

Tapu: Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını(pafta, ada ve parsel olarak), mahallesini ve sahibini gösterir belgedir. Eski Türkçedeki kapuk (sağlam) sözcüğünden gel... Tümünü Oku »

Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler

1
Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler

Tapuda satış için gerekli evraklar Herhangi bir gayrimenkul alım satım işleminde tapu müdürlüğü tarafından talep edilen belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Tapuda satış için gerekli evraklar alıcı ve satıcı a... Tümünü Oku »

Yabancılar İçin Rehber

1
Yabancılar İçin Rehber

1.Hukuki temel : 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun Mayıs ayında yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı ... Tümünü Oku »

Gayrimenkul Değerleme

1
Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme Nedir? Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerleme günündeki olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanar... Tümünü Oku »

Neden Antalya?

1
Neden Antalya?

Son yıllarda Türkiye inanılmaz bir hızla gelişme kaydediyor, ekonomisi hızla ilerlerken Çin'den sonra Dünya'nın en hızlı gelişen ülkesi oldu. Global yatırımcılar gelişen ülkelere yöneliyor ve bu durum Tü... Tümünü Oku »